Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 32.7 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 26.9 MB
fishermen gold

01/06/2020 - 07/06/2020

08/06/2020 - 14/06/2020

15/06/2020 - 21/06/2020

22/06/2020 - 28/06/2020

DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG i*d*u*2 132,480 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM D*A*h*p*e 112,987 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC 8*7*s*1*h 60,588 688
TAY SÚNG LỤC BẢO q*a*g*g*6 52,688 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG l*d*s*9*9 82,656 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM n*a*g*o*q 55,868 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC j*s*t*6 52,568 688
TAY SÚNG LỤC BẢO q*s*a*6*o 50,042 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG m*a*q*h*d 105,689 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM U*7*7*d*s 90,585 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC q*g*c*m*5 66,250 688
TAY SÚNG LỤC BẢO d*1*f*g 62,560 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG e*1*q*k 96,265 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM q*x*z*v 85,693 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC 0*0*h*G*n 69,285 688
TAY SÚNG LỤC BẢO f*f*a*r*q 45,599 500